Disclaimer

Disclaimer voor www.meersparen.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.meersparen.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Méér Sparen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis als deze vrij beschikbaar is. De informatie achter een login is betalend en hiervoor dient u de specifieke cursus aan te kopen. U hebt toegang tot deze informatie die eigendom is van Méér Sparen. U mag deze informatie niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken of misbruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken na schriftelijke toestemming.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Méér Sparen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Méér Sparen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Méér Sparen te mogen claimen of te veronderstellen.

Méér Sparen streeft naar een zo actueel mogelijke website en cursus inhoud. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website en de cursussen onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Méér Sparen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Geen Financieel Advies

Bij Méér Sparen (www.meersparen.be) geven we geen financieel advies. We verkopen enkel kennis in de vorm van onze cursussen maar dit mag niet als financieel advies gezien worden. Het is aan de klant om het principe van Do Your Own Research toe te passen bij alles. Niets op onze website en in onze cursussen mag als financieel advies aanzien worden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.meersparen.be op deze pagina.

Share via
Verstuur dit naar een vriend