Privacybeleid

Wie zijn we

Méér Sparen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • https://www.meersparen.be
 • Kerrebroekstraat 101, 9300 Aalst (België)
 • +32 494 40 28 73
 • contact@meersparen.be
 • Ondernemingsnummer: 0810.846.754

Persoonsgegevens die wij verwerken

Méér Sparen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@meersparen.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Méér Sparen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een review of reactie achter te laten
 • Je de mogelijkheid te bieden om via het contactformulier of de chat een bericht te zenden naar ons
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Méér Sparen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Méér Sparen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Ongelimiteerd > Onze klantgegevens (facturen) houden we bij als kopie. Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt om een account op de webste voor jou aan te maken. Je kan op de website jouw accountgegevens raadplegen en deze wijzigen. Evenals jouw cursusprofiel dat jouw aangekochte cursussen bevat.
 • Cursusgegevens > Ongelimiteerd > Onze klanten hun aangekochte cursussen en de progressie in de cursus (afgewerkte lessen en topics) worden steeds bijgehouden. Dit laat ons ook toe om studenten te contacteren indien zij vast zit met een bepaald gedeelte van de cursus.
 • Reactie of review > Ongelimiteerd > Als iemand een review of reactie achter laat op een artikel of een product dan slaan wij de data hiervan op (inhoud bericht, ip adres en browser user agent ter preventatie van spam)

Delen van persoonsgegevens met derden

Méér Sparen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Méér Sparen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Méér Sparen jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Méér Sparen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Méér Sparen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Zo wordt er een tijdelijke cookie geplaatst bij het inloggen die jouw logininformatie tijdelijk onthoudt waardoor je toegang hebt tot je account en cursussen. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet & voor remarketingdoeleinden
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook Pixel
Naam: _fbp
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet & voor remarketingdoeleinden
Bewaartermijn: 2 jaar

Embedded Content:
Artikels op deze website kunnen embedded content bevatten (bvb; videos, afbeeldingen, etc) Dit is content dat afkomstig is van andere websites. Deze gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website zou bezoeken. Deze externe websites kunnen data over jou opslaan, cookies plaatsen, third part tracking en jouw interactie met de embedded content monitoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@meersparen.be. Méér Sparen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Méér Sparen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Méér Sparen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@meersparen.be

Share via
Verstuur dit naar een vriend